نمایش خبر
1396/09/21 ::: 9:10 PM
 
بخشنامه برخورد با ورود سلاح و مهمات غیر مجاز
برابر گزارش‌های واصله ورود سلاح و مهمات غیرمجازبه داخل کشور اخیراً روند رو به رشدی در برخی از استان‌های کشور از جمله آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، ایلام، خوزستان و سیستان و بلوچستان داشته است. هم...
برابر گزارش‌های واصله ورود سلاح و مهمات غیرمجازبه داخل کشور اخیراً روند رو به رشدی در برخی از استان‌های کشور از جمله آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، ایلام، خوزستان و سیستان و بلوچستان داشته است.
همچنین با لحاظ وضعیت موجود در کشور‌های همسایه به خصوص در مرز‌های غربی کشور روشن است ورود سلاح و مهمات غیر مجاز به کشور به صورت کاملاً برنامه‌ریزی شده و هدفمند صورت می‌گیرد که تعلل در برخورد با این پدیده می‌تواند زیان‌های جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد؛ لذا مؤکداً یادآور می‌گردد:
۱. قضات محترم دادسرا‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور در رابطه با گزارش‌های راجع به قاچاق سلاح و مهمات، نگهداری و استفاده از سلاح و مهمات غیر مجاز و به منظور کشف و جمع آوری سلاح و مهمات غیر مجاز، نسبت به صدور دستورات قضایی قاطع، تعقیب متهمان، صدور قرار‌های تأمین کیفری متناسب و اجرای فوری احکام کیفری اهتمام بیشتری را معمول دارند.
۲. قضات محترم محاکم در زمان صدور رأی با توجه به نوع، تعداد سلاح و مهمات مکشوفه، سابقه کیفری متهمان و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، مصوب ۱۳۹۰ و سایر قوانین و مقررات نسبت به صدور احکام قاطع و بازدارنده اقدام نمایند.
۳. براساس بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۵۵۲۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۵، شعب ویژه برای رسیدگی فوری به پرونده‌های مربوط به قاچاق سلاح و مهمات در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها و محاکم تجدیدنظر اختصاص داده شود و رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها بر روند رسیدگی به پرونده‌ها نظارت کامل داشته باشند.
اخبار
دانشنامه حقوقی
تمامی حقوق وب سایت برای آقای علی حسن پور محفوظ می باشد