نمایش خبر
1396/06/15 ::: 10:58 PM
 
نمونه گزارش دوره کارآموزی وکالت
گزارش کارآموزی وکالت دادگاه:ریاست محترم شعبه 101 کیفری 2 شهرستان گرگان به ریاست اقای ص ک شاکی:سازمان اب و فاضلاب شهرستان گرگان متهمین:اقای ا. م پور وح. م تاریخ تشکیل جلسه و تهیه گزارش:17/5/95 اتهام:تخ...
گزارش کارآموزی وکالت

دادگاه:ریاست محترم شعبه 101 کیفری 2 شهرستان گرگان به ریاست اقای ص ک
شاکی:سازمان اب و فاضلاب شهرستان گرگان
متهمین:اقای ا. م پور وح. م
تاریخ تشکیل جلسه و تهیه گزارش:17/5/95
اتهام:تخریب منابع طبیعی
کلاسه پرونده:0355/95/101
صورت جلسه مورخه 9/12/94:برابر اخبار واصله مبنی بر برداشت شن وماسه غیرمجاز از رودخانه روستای ا.م مشاهده شد اقای ح. م  بیرون از رودخانه روستا در حال بار کردن ماسه و خاک گراویل دپو شده کنار سالن ورزشی بوده اند که نامبرده فاقد مجوز برای اینکار بوده است.
اظهارات متهم ردیف اول:در حال بار کردن خاک اشغال در داخل روستا بودیم که کنار باشگاه ریخته بود که با رسیدن نیروی انتظامی توقف کردم و نمیدانستم برای اینکار نیاز به مجوز است.
اظهارات متهم ردیف دوم:اشغال های کنار جاده رو صاف کردم و بار کامیون کردم که نیاز به مجوز نمی باشد کل خاک اشغال ها که جمع کردم دو کامیون بود.
در مورخه 10/12/94 در وقت فوق العاده جلسه شعبه یک بازپرسی تشکیل مفاد تبصره یک ماده 194 ق.ا.د.ک به شما تفهیم می شود که متهم ردیف اول اقای ا.م بیان داشت:کنار باشگاه ساحلی مشغول بکارگیری اشغال ساختمانی بودیم که نیروی انتظامی وسیله های ما را توقیف کرد واز جایی شن وماسه برداشت نکردیم ونه داخل رودخانه بودیم ونه داخل زمین کشاورزی.
اما متهم ردیف دوم بیان داشت: اینجانب راننده لودر خاک اشغال های بغل باشگاه را جمع کرده و3تا4 تا ماشین بار زدم و از جایی گراویل برداشت نکردم وهمه اشغال های ساختمانی بوده است.

صورت جلسه مورخه 23/12/94: در اجرای دستور بازپرس محترم شعبه اول دادسرای گرگان مبنی بر اینکه ایا متهمان به دستور شورا و دهیار روستا مبادرت به برداشت خاک کنار سالن نموده است یا خیر؟ دهیار وشورا روستا به پاسگاه دعوت ودستور مقام قضایی به نامبردگان تفهمیم، وبیان داشتند که به متهمین اعلام نمودیم خاک ونخاله های داخل روستا را جمع اوری نمایند وبابت جا به جا نمودن گراویل کنار سالن ورزشی توسط متهمین اظهار بی اطلاعی نمودند.
در مورخه 22/12/94 اداره اب منطقه ای شکایت خود را به دادستان محترم شهر گرگان مبنی بر برداشت غیرمجاز شن و ماسه از رودخانه اعلام کردند وبیان داشتند هرگونه دخل وتصرف در بستر رودخانه ممنوع است وموجب تخریب زیست محیطی می شود.
در نهایت با ارجاع پرونده به کلانتری نماینده اداره مربوطه اعلام داشت با توجه به ماده 690 ق.م.ا وماده 30 قانون توزیع عادلانه اب متهمین موجبات تخریب محیط زیست رودخانه را فراهم کرده اند.
ابلاغیه به متهمین در خصوص حضور در جلسه ارسال که به هر دو انها بصورت انها قانونی ابلاغ شد.
در مورخه 12/4/95 در خصوص اتهام متهمین دایر بر شراکت در اقدام به عملیاتی که منتهی به تخریب محیط زیست ومنابع طبیعی گردیده از طریق برداشت مصالح از بستر رودخانه با توجه به محتویات پرونده واقرار متهمان که در مرجع انتطامی و عدم حضور متهمین جهت دفاع از اتهام انتسابی مستندا به ماده 690 ق.م.ا اتهام محرز است در نهایت بازپرسی مبادرت به صدور جلب به دادرسی نمود ودادستان محترم با قرار صادره موافقت نمود.
ابلاغیه به متهمین وشاکی جهت حضور در مورخه 17/5/95 صادر که به متهمین بصورت قانونی ابلاغ صورت گرفت.

صورت جلسه مورخه 17/5/95 متهمین حضور ندارند نماینده اداره اب حضور دارد ولی نماینده دادستان حضور ندارد نماینده اداره اب بیان داشت صدور رای شایسته به شرح صورت جلسه انتظامی و کیفر خواست صادره مورد استدعاست.
رای دادگاه:در خصوص اتهام انتسابی مبنی بر تخریب محیط زیست نظر به کیفر خواست صادره گزارش مرجع انتظامی وعدم حضور متهمین در دادگاه و دادسرا وبشرح صورت جلسه مورخه 23/12/94 که دهیاری از جا به جا نمودن گراویل کنار سالن  ورزشی توسط متهمین اظهار بی اطلاعی نموده اند لهذا اتهام محرز ومسلم است مستندا به ماده 690 ق.م.ا هر یک را به تحمل هشت ماه حبس تعزیری محکوم می نماید رای غیابی ظرف 20 روز قابل واخواهی وپس از ان طرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.

نظریه شخصی:در خصوص صدور دادنامه فوق از شعبه محترم کیفری با توجه به بررسی نحوه ابلاغیه های صورت گرفته و جلب دادرسی که به تایید دادستان رسیده،نقصی در رای صادره مشاهده نمی شود مضافا شکایت صورت گرفته از جانب اداره اب و فاضلاب بدلیل ضابط خاص بودن مانع قانونی ندارد و اداره مذکور ذی نفع در طرح شکایت است. مضافا جرم صورت گرفته در زمره جرایم قابل گذشت می باشد در نهایت نمی تواند مشمول مرور زمان کیفری قرار گیرد.
جرم ارتکابی از سوی متهمین محرز است زیرا اقرار ضمنی مبنی بر حمل و قبول واقعه داشته اند وعدم حضور در جلسات قراین قبول اتهام است که رای مصون از اعتراض مانده و مستند ماده قانونی 690ق.م.ا بدلیل هتک حرمت املاک می باشد که تخریب بستر رودخانه خود از مصادیق ان است.
علی حسن پور/ وکیل دادگستری

اخبار
دانشنامه حقوقی
تمامی حقوق وب سایت برای آقای علی حسن پور محفوظ می باشد