نمایش خبر
1396/06/02 ::: 9:32 PM
 
کارفرمایان از انعقاد قرارداد کار کمتر از یکسال ، منع شدند
طبق دستورالعمل زیر کارفرما نمی تواند با حصول شرایطی، با کارگر قرارداد کمتر از یکسال منعقد کند در اینصورت قرارداد در حکم یکسال تلقی می شود. دانلود دستورالعمل
طبق دستورالعمل زیر کارفرما نمی تواند با حصول شرایطی، با کارگر قرارداد کمتر از یکسال منعقد کند در اینصورت قرارداد در حکم یکسال تلقی می شود.

دانلود دستورالعمل
اخبار
دانشنامه حقوقی
تمامی حقوق وب سایت برای آقای علی حسن پور محفوظ می باشد