نمایش خبر
1396/05/14 ::: 12:34 AM
 
نظریه شماره 1902/92/7 مورخ 1/10/92 (ثبت ازدواج دختر باکره بدون اجازه ولی قهری)
سوال: برخی از دفاتر ازدواج بدون اخذ اجازه ولی قهری مبادرت به جاری ساختن صیغه عقد موقت برای دختران بالغ و رشیده باکره می نمایند صرفنظر از صحت و یا بطلان این عقد آیا عاقد و سردفتر را میتوان تحت تعقیب کی...
سوال:
برخی از دفاتر ازدواج بدون اخذ اجازه ولی قهری مبادرت به جاری ساختن صیغه عقد موقت برای دختران بالغ و رشیده باکره می نمایند صرفنظر از صحت و یا بطلان این عقد آیا عاقد و سردفتر را میتوان تحت تعقیب کیفری قرار داد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره الحاقی به ماده 1044 قانون مدنی درسال 1370، ثبت ازدواج دختر بالغ و رشید و باکره منوط به احراز شرایط مقرر در مواد 1043 و 1044 قانون مورد اشاره می باشد. این امر هم شامل عقد دائم است و هم عقد موقت و لذا ثبت ازدواج موقت نیز بدون رعایت شرایط مندرج در این دو ماده ممنوع است و عاقد و سردفتر، متخلف محسوب می گردند و چون در قوانین جزائی مجازاتی برای آن ها پیش بینی نگردیده، می توان عمل آن ها را به لحاظ عدم رعایت ضوابط قانونی، تخلف انتظامی دانست و از این طریق از اقدام نادرست آن ها جلوگیری کرد.اخبار
دانشنامه حقوقی
تمامی حقوق وب سایت برای آقای علی حسن پور محفوظ می باشد