نمایش خبر
1396/05/14 ::: 12:30 AM
 
نظریه شماره 1081/92/7-5/6/92 (هزینه نگهداری طفل)
سوال: با توجه به مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که دادگاه را مکلف به تعیین نحوه پرداخت هزینه حضانت و نگهداری طفل کرده و با عنایت به مفاد ماده 1168 قانون مدنی که حضانت و نگهداری از طفل ر...
سوال:
با توجه به مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که دادگاه را مکلف به تعیین نحوه پرداخت هزینه حضانت و نگهداری طفل کرده و با عنایت به مفاد ماده 1168 قانون مدنی که حضانت و نگهداری از طفل را حق و تکلیف والدین دانسته چنانچه به دلیل جدایی والدین حضانت طفل به زوجه واگذار و برای طفل نفقه هم تعیین شده باشد که ماهیانه به زوجه پرداخت می شود آیا دعوای مطالبه هزینه حضانت و نگهداری از سوی زوجه به طرفیت زوج قابل استماع می باشد به عبارتی آیا زوج علاوه بر پرداخت نفقه طفل به زوجه مکلف به پرداخت هزینه حضانت و نگهداری هم به زوجه می باشد با اینکه حضانت و نگهداری ازطفل همانگونه که بیان شد تکلیف زوجه مادر هم می باشد.

نظریه مشورتی:
با توجه به اینکه حضانت طفل تکلیف ابوین است بنابراین هیچ یک نمی توانند از دیگری بابت حضانت و نگهداری طفل اجرت مطالبه نمایند،‌ خاصه آنکه در مورد سئوال توافقاتی بر نگهداری از قبل وجود داشته است.اخبار
دانشنامه حقوقی
تمامی حقوق وب سایت برای آقای علی حسن پور محفوظ می باشد