نمایش خبر
1396/05/01 ::: 12:41 AM
 
نظریه شماره 7/683 مورخ 1375/3/3(عقد دختر بالغ بدون رضایت او)
سوال:  دختر خانم 11 ساله ای به ازدواج مردی درآمده وزمانی که کبیر شده دادخواستی دایر بر صدور حکم ابطال ازدواج به دادگاه تقدیم ومدعی شده که وقتی 11 ساله بوده پدرش وبرادرش بدون رضایت او،وی را به عقد خوان...
سوال: 
دختر خانم 11 ساله ای به ازدواج مردی درآمده وزمانی که کبیر شده دادخواستی دایر بر صدور حکم ابطال ازدواج به دادگاه تقدیم ومدعی شده که وقتی 11 ساله بوده پدرش وبرادرش بدون رضایت او،وی را به عقد خوانده دعوی دراوردند.سوال این است که آیاد پدر خواهان می توانسته بدون رضایت دختر، او را به عقد ازدواج دراورد یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در صورتی که با رسیدگی های ماهوی مشخص شد که عقد ازدواج بدون رضایت خواهان در سن 11 سالگی که بالغ بوده صورت گرفته است، عقد فضولی بوده ونیاز به اجازه زوجه دارد،همچنین است اگر ثابت شود که عقد کرها یا به اجبار واقع شده است زیرا ماده 1070 قانون مدنی رضای زوجین را شرط نفوذ عقد می داند.

اخبار
دانشنامه حقوقی
تمامی حقوق وب سایت برای آقای علی حسن پور محفوظ می باشد