نمایش خبر
1396/04/30 ::: 4:07 PM
 
نظریه شماره 1991/92/7 مورخ 14/10/92 (احوال شخصیه)
سوال: درخصوص موضوع مطالبه اجرت المثل زوجین تابع فقه حنفی با توجه به اینکه اجرت المثل از احوال شخصیه می باشد و تابع فقه حنفی می باشد و در فقه حنفی این حق قابل مطالبه نمی باشد آیا می بایست مطابق فقه حنف...
سوال:
درخصوص موضوع مطالبه اجرت المثل زوجین تابع فقه حنفی با توجه به اینکه اجرت المثل از احوال شخصیه می باشد و تابع فقه حنفی می باشد و در فقه حنفی این حق قابل مطالبه نمی باشد آیا می بایست مطابق فقه حنفی قرار عدم استماع دعوی صادر نمود یا نه با توجه به اینکه عدم مطالبه آن و با توجه به آمره بودن قانون خانواده و در تعارض بودن با نظم عمومی  و اخلاق حسنه و قواعد آمره مطالبه اجرت المثل در قانون خانواده قابلیت اجرایی دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اجرت المثل با توجّه به قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312 جزء مواردی که رعایت آن طبق این قانون به رسمیت شناخته و تجویز شده است ،نمی باشد و لذا مطالبه آن تابع مقررات قانون حمایت خانواده است.
اخبار
دانشنامه حقوقی
تمامی حقوق وب سایت برای آقای علی حسن پور محفوظ می باشد