نمایش خبر
1396/04/29 ::: 5:01 PM
 
نظریه شماره 2189/92/7 مورخ 16/11/92 (ازدواج دایم بدون ثبت)
سوال: احتراما، عطف به استعلام قبلی ارسال به شماره661 الف-5/5/92 راجع به لزوم صدور حکم ثبت واقعه ازدواج از مراجع قضایی برای نکاحی که بیست روز از وقوع آن گذشته و پاسخ آن اداره محترم کل به شماره1632/92/7...
سوال:
احتراما، عطف به استعلام قبلی ارسال به شماره661 الف-5/5/92 راجع به لزوم صدور حکم ثبت واقعه ازدواج از مراجع قضایی برای نکاحی که بیست روز از وقوع آن گذشته و پاسخ آن اداره محترم کل به شماره1632/92/7-25/8/92 درپرونده761-16/9/92 مبنی بر عدم نیاز به صدور حکم از مراجع قضایی متمنی است در ادامه راجع به بحث نیاز به صدور حکم از مراجع قضایی در خصوص آنهایی که بدون حکم دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نموده و یا در ازدواج اولیه دارای اولاد شده اند نیز اعلام نظر فرمایند (موضوع ماده 56 قانون اخیرالتصویب) و ضمنا اعلام فرمایند با تصویب این قانون، قانون حمایت از خانواده مصوب 1353به ویژه ماده 16 آن نسخ شده است یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- به طور کلی موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده وشورای محترم نگهبان هم خلاف شرع بودن آن ها را اعلام ننموده وبا قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده 16آن در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه به قوت واعتبار خود باقی است.
2- اقدام به ازدواج دائم بدون ثبت آن خواه ازدواج اول باشد یا دوم، واجد وصف کیفری است و زوج از این جهت تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد، امّا از آنجایی که برابر قانون، ثبت ازدواج دائم درهر حال الزامی است، وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی باشد.اخبار
دانشنامه حقوقی
تمامی حقوق وب سایت برای آقای علی حسن پور محفوظ می باشد