نمایش خبر
1396/04/29 ::: 4:48 PM
 
نظریه شماره 2226/92/7 مورخ 20/11/92 (اجرت المثل ونحله)
سوال: با توجه به منسوخ بودن مقررات بند الف ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و با لحاظ مقررات قانون حمایت خانواده آیا اجرت المثل ونحله به صورت توام قابل مطالبه هستند. نظریه مشورتی اداره کل ح...
سوال:
با توجه به منسوخ بودن مقررات بند الف ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و با لحاظ مقررات قانون حمایت خانواده آیا اجرت المثل ونحله به صورت توام قابل مطالبه هستند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بقاء بند ب تبصره 6 اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به معنای این است که در موارد مشمول تبصره مذکور بجز مورد مذکور در بند الف به زوجه نحله تعلق می گیرد؛ بنابراین استحقاق نحله در صورتی است که اولاً در خصوص امورمالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرطی نشده باشد، ثانیاً طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثالثاً تقاضای طلاق ناشی از تخّلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.اخبار
دانشنامه حقوقی
تمامی حقوق وب سایت برای آقای علی حسن پور محفوظ می باشد