آرشیو سوالات ازمون وکالت سال 83 تا 94
1396/09/28 ::: 1:00 PM
 
سوالات ازمون وکالت 96
دانلود فایل با لینک مستقیم
1396/04/22 ::: 3:44 PM
 
سوالات آزمون وکالت 94
سوالات آزمون وکالت 94 مدنی 1 . شخصی مال غیر منقولی را که تصور می کرده متعلق به همسر اوست، به صورت فضولی فروخته است . بعداً معلوم می شود که این مال متعلق به محجوری بوده است که قیمومت اور ا به عهده دارد...
1396/04/22 ::: 3:43 PM
 
سولات آزمون وکالت 93
سولات آزمون وکالت 93 مدنی 1 . درصورت عدم رعايت غبطه مولي عليه توسط قيم،عمل حقوقي انجام گرفته توسط قيم، چه وضعيتي پيدا مي كند؟ اصولا قيم برخلاف ولي قهري،ملزم به رعايت غبطه محجورنيست. اگربدون عمد وتقصير...
1396/04/22 ::: 3:42 PM
 
سوالات آزمون وکالت 92
سوالات آزمون وکالت 92 مدنی 1 . قیم دعوای راجع به مال منقول مولی علیه را که در دادگاه مطرح بوده، با رعایت مصلحت او به صلح خاتمه داده و در دفتر خانه اسناد رسمی، صلح نامه ای تنظیم نموده. این صلح از لحاظ ...
1396/04/22 ::: 3:41 PM
 
سوالات آزمون وکالت 91
سوالات آزمون وکالت 91 مدنی 1 . آقای الف (زوج) ضمن عقد نکاح و در دفترچه ازدواج به خانم ب (زوجه) وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داده است که چنانچه بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند، زوجه می‌تواند پس ا...
1396/04/22 ::: 3:39 PM
 
سوالات آزمون وکالت 90
سوالات آزمون وکالت 90 مدنی 1 . در صورتي عقد به علت تفاسخ به هم مي‌خورد كه: عوضين موجود باشند. تغييري در عوضين داده نشده باشد. يكي از جهات قانوني براي فسخ وجود داشته باشد عوضين موجود باشند و اگر تلف هم...
1396/04/22 ::: 3:38 PM
 
سوالات آزمون وکالت 89
سوالات آزمون وکالت 89 مدنی 1 . در ملك مشاع، هر يك از مالكان: حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارند. حق هيچ‌گونه تصرف و انتفاع را ندارند. براي تصرف، نيازمند اذن ديگران هستند. مجاز به تصرف هستند ولي بايد ب...
1396/04/22 ::: 3:35 PM
 
سوالات آزمون وکالت 88
سوالات آزمون وکالت 88 مدنی 1 . در عقد رهن اگر بعد از ايجاب و قبول مرتهن فوت كند: عقد منفسخ مي شود. عقد قبلا واقع شده و عين مرهونه به تصرف وراث داده مي شود. عقدي واقع نشده و اثر ايجاب و قبول زايل مي شو...
1396/04/22 ::: 3:34 PM
 
سوالات آزمون وکالت 87
سوالات آزمون وکالت 87 مدنی 1 . اگر وکیل نسبت به مال موکل تعدی نماید........... وکالت منفسخ و ید وکیل هم ضمانی می شود دیگر وکالتی نسبت به آن مال نخواهد داشت و وکالتش منتفی می شود وکالت او باقی می ماند ...
1396/04/22 ::: 3:32 PM
 
سوالات آزمون وکالت 86
سوالات آزمون وکالت 86 مدنی 1 . اگر کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی کند و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده استْ، وضع این معامله چگونه است؟ معامله باطل است معامله موکول به اجازة معام...
اخبار
دانشنامه حقوقی
تمامی حقوق وب سایت برای آقای علی حسن پور محفوظ می باشد