آرشیو نظرات مشورتی حقوق خانواده
1396/05/14 ::: 12:34 AM
 
نظریه شماره 1902/92/7 مورخ 1/10/92 (ثبت ازدواج دختر باکره بدون اجازه ولی قهری)
سوال: برخی از دفاتر ازدواج بدون اخذ اجازه ولی قهری مبادرت به جاری ساختن صیغه عقد موقت برای دختران بالغ و رشیده باکره می نمایند صرفنظر از صحت و یا بطلان این عقد آیا عاقد و سردفتر را میتوان تحت تعقیب کی...
1396/05/14 ::: 12:30 AM
 
نظریه شماره 1081/92/7-5/6/92 (هزینه نگهداری طفل)
سوال: با توجه به مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که دادگاه را مکلف به تعیین نحوه پرداخت هزینه حضانت و نگهداری طفل کرده و با عنایت به مفاد ماده 1168 قانون مدنی که حضانت و نگهداری از طفل ر...
1396/05/01 ::: 12:41 AM
 
نظریه شماره 7/683 مورخ 1375/3/3(عقد دختر بالغ بدون رضایت او)
سوال:  دختر خانم 11 ساله ای به ازدواج مردی درآمده وزمانی که کبیر شده دادخواستی دایر بر صدور حکم ابطال ازدواج به دادگاه تقدیم ومدعی شده که وقتی 11 ساله بوده پدرش وبرادرش بدون رضایت او،وی را به عقد خوان...
1396/04/30 ::: 4:07 PM
 
نظریه شماره 1991/92/7 مورخ 14/10/92 (احوال شخصیه)
سوال: درخصوص موضوع مطالبه اجرت المثل زوجین تابع فقه حنفی با توجه به اینکه اجرت المثل از احوال شخصیه می باشد و تابع فقه حنفی می باشد و در فقه حنفی این حق قابل مطالبه نمی باشد آیا می بایست مطابق فقه حنف...
1396/04/30 ::: 4:04 PM
 
نظریه شماره 2187/92/7 مورخ 16/11/92 (اعمال حبس برای مهریه)
سوال: 1-با توجه به ماده22 قانون حمایت خانواده مصوب سال91 چنانچه زوج110 عدد سکه از میزان مهریه را پرداخت کرده باشد چه به صورت دفعه واحده یا به تقسیط لیکن ازپرداخت اقساط مازاد بر110عدد سکه خودداری نماید...
1396/04/29 ::: 5:01 PM
 
نظریه شماره 2189/92/7 مورخ 16/11/92 (ازدواج دایم بدون ثبت)
سوال: احتراما، عطف به استعلام قبلی ارسال به شماره661 الف-5/5/92 راجع به لزوم صدور حکم ثبت واقعه ازدواج از مراجع قضایی برای نکاحی که بیست روز از وقوع آن گذشته و پاسخ آن اداره محترم کل به شماره1632/92/7...
1396/04/29 ::: 4:59 PM
 
نظریه شماره 2199/92/7 مورخ 19/11/92 (110 عقد سکه مهریه)
سوال: به استحضار می رساند حسب ماده 22 قانون حمایت خانواده که اذعان می دارد مهریه در زمان وقوع عقد تا110 عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد مشمول مقررات ماده2 قانون اجرای محکومیت های مالی میباشد ...
1396/04/29 ::: 4:57 PM
 
نظریه شماره 2207/92/7 مورخ 19/11/92(ازدواج مجدد)
سوال: 1-آیا به موجب مواد 16و 17 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 در خصوص ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زوجه نیازمند به اثبات تمکن مالی زوج می باشد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با...
1396/04/29 ::: 4:52 PM
 
نظریه شماره 2211/92/7 مورخ 19/11/92 (حق حبس زوجه)
سوال: 1- آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده 1085 قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج درحالی که سابقا تمکین عام داشته است را می توان از مصادیق معاذیر پیش بینی شده درتبصره ماده 53 قانون حمایت از خا...
1396/04/29 ::: 4:48 PM
 
نظریه شماره 2226/92/7 مورخ 20/11/92 (اجرت المثل ونحله)
سوال: با توجه به منسوخ بودن مقررات بند الف ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و با لحاظ مقررات قانون حمایت خانواده آیا اجرت المثل ونحله به صورت توام قابل مطالبه هستند. نظریه مشورتی اداره کل ح...
اخبار
دانشنامه حقوقی
تمامی حقوق وب سایت برای آقای علی حسن پور محفوظ می باشد