آرشیو نظرات مشورتی
1396/05/13 ::: 1:34 PM
 
نظریه‌های مشورتی منتشر شده در روزنامه رسمی ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
 نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شده در روزنامه رسمی ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ شماره پرونده ۱۷۷۹ ـ ۲۶ ـ ۹۴ سؤال ۱ـ آیا امکان اجرای حکم اعسار نسبت به کل محکومٌ به یا تعدیل اقساط تعیین شده قبل از...
1396/05/13 ::: 1:31 PM
 
نظریه های مشورتی منتشر شده در روزنامه رسمی شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شده در روزنامه رسمی شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ شماره پرونده ۲۲ ـ ۲۱۸ ـ ۹۵ سؤال برابر بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف ۱۳۹۴ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مه...
1396/04/21 ::: 3:36 PM
 
نظریه های مشورتی اداره حقوقی مورخه 13 مرداد 1395
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شده در روزنامه رسمی چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ شماره پرونده ۱۹۹۰ ـ ۲۶ ـ ۹۴ سؤال قانونگذار در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ علاوه بر مح...
1396/02/15 ::: 1:52 PM
 
در مورد امکان صدور اجرائیه نسبت به توافقات صورت گرفته در طلاق توافقی
سوال چنانچه زوجین درطلاق توافقی درباره ملاقات وحضانت فرزندان ومهریه وجهیزیه ومانند آن به توافق برسند و در متن رای طلاق توافقی از سوی دادگاه توافقات مذکور گنجانده شود وصیغه طلاق نیز بین آنان جاری شود و...
1396/02/15 ::: 1:49 PM
 
مأموران انتظامی فاقد کارت ویژه ضابط دادگستری، ضابط تلقی نمی شوند
در نظریه مشورتی کمیسیون قضایی وحقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح آمده است:  ضابطان دادگستری برابر مواد (۲۹) و (۳۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مأمورانی هستند که پس از طی آموزش‌های ...
1396/02/13 ::: 1:18 AM
 
ماموران انتظامی و دژبان مکلف به دستگیری سربازان فراری می‌باشند
در نظریه مشورتی کمیسیون قضایی وحقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح آمده است: کلیه مأموران انتظامی و دژبان مربوط که برابر مقررات تبصره ماده (۶۱۱) قانون آیین دادرسی کیفری، وظیفه جلب و دستگیری...
1396/02/13 ::: 1:17 AM
 
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح
نظریات مشورتی منتشر شده از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح به این شرح می باشند : ۱- در صورتی که یگان پس از اخذ خسارت از شکایت صرف نظر کند، مجازات محکوم علیه قابل تخفیف است. ۲- قاضی دادسرا نمی‌تواند محکو...
1396/02/11 ::: 11:46 AM
 
منتشر شده در روزنامه رسمی چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۵
شماره پرونده ۳۷۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴ سؤال ۱ـ آیا دادگاهی که پس از رضایت اولیاء دم در مورد جنبه عمومی جرم مباشر، تعیین تکلیف می‌نماید، می‌تواند در مورد مجازات معاون در جرم نیز با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۲۷ قا...
1396/02/11 ::: 11:45 AM
 
منتشر شده در روزنامه رسمی دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۵
شماره پرونده ۴۵۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۴ سؤال آیا تخفیف مجازات اشد، موجب اجرای مجازات اشد بعدی خواهد بود؟ اگر پاسخ منفی است، بفرمائید با این تفسیر، آیا تقلیل یا تبدیل در اعمال مجازات اشد مصداق پیدا می‌کند؟ نظریه...
1396/02/11 ::: 11:43 AM
 
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منتشر شده در روزنامه رسمی چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۵ شماره پرونده ۵۸۸ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۴ سؤال آیا جرایم ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمه غیر عمدی موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسل...
اخبار
دانشنامه حقوقی
تمامی حقوق وب سایت برای آقای علی حسن پور محفوظ می باشد